Monday, November 28, 2016

舗装一新!!とても走りやすくなった国道54号線下布野→作木別れ付近